Emilian Urse, Adunare generală ANCR 2015.

Programul pe termen scurt pentru intrare în legalitate a ANCR, ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CINECLUBURILOR din România, înfiinţată în anul 1991 (poziţia 40.412 în Registrul Asociaţiilor, număr naţional: 514/A/1992) trebuie reorganizată conform Ordonanţei de Guvern nr.26/30.01.2000. (poziţia 40.412 în Registrul Asociaţiilor, număr naţional: 514/A/1992)
http://www.cinemagia.ro/forum/showthread.php?p=1641525#post1641525
 
Pe lângă alte prevederi, organele de conducere ale asociaţiei îşi vor schimba denumirea astfel:
„Conferinţa Naţională” va deveni „Adunare Generală”, „Biroul Executiv” va deveni „Consiliul Director”.
Modificările trebuie prevăzute în „noul statut ANCR”, care trebuie redactat şi votat.
De aceea, trebuie convocată „Conferinţa Naţională ANCR”.

Pentru ca aceasta să fie statutară, potrivit statutului iniţial, trebuie o prezenţă de 2/3 din numărul membrilor înscrişi, adică din 45.
Deoarece avem semnale certe că nu se va putea întruni acest cvorum, va trebui să respectăm reglementările în vigoare, şi anume, convocarea de 3 ori succesiv, respectând condiţiile de publicare a anunţurilor.

Dacă nici la a treia convocare nu se va întruni numărul minim prevăzut în statut, toate hotărârile vor putea fi luate de cei prezenţi, indiferent de numărul acestora.Prima convocare a fost făcută pentru data de 9 august 2015, iar anunţurile au fost publicate în LIBERTATEA, ANUNŢUL TELEFONIC, Forum CineMagia şi www.ancin.ro.

Foarte puţini dintre foştii membri ANCR au luat legătura cu organizatorii, aşa că avem toate argumentele să credem că adunarea nu va fi statutară.
De aceea ne propunem alte două termene, şi anume, 30 august şi 27 septembrie 2015, pentru care vom publica anunţurile de rigoare.
Pe 27 septembrie, cei prezenţi pot hotărâ soarta ANCR.

Dacă avem solicitări pentru amânarea hotărârilor definitive pentru o dată ulterioară, acest lucru poate fi luat în discuţie, dar cu argumente.După fiecare convocare se întocmeşte un proces-verbal.
La ultima întrunire se desemnează un conducător de şedinţă şi se va încheia un proces-verbal prin care „Conferinţa Naţională” va fi declarată statutară cu numărul de membri prezenţi. Se eliberează din funcţii persoanele care le-au deţinut.

Potrivit Art.2(8)b din statutul încă în vigoare, vor fi excluşi membrii ANCR care nu au avut activitate în cadrul asociaţiei.
Astfel, persoanele prezente, sau reprezentate de un delegate prin delegaţie scrisă, vor participa la vot ca o „adunare general”, numărul acestora fiind considerat numărul maxim de membri ANCR. Ca urmare, numărul voturilor pentru diverse hotărâri se va raporta la acest total, după principiul „jumătate plus unu” – vot „pentru”.

Se votează noul statut, redactat conform Ordonanţei de Guvern nr.26/30.01.2000.
Se aleg noile organe de conducere ale asociaţiei.
Se depune la Judecătorie dosarul pentru înscrierea ANCR în Registrul Asociaţiilor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data întrunirii.Dacă se fac din timp demersurile cuvenite, în aceeaşi zi pot fi primiţi noi membri şi se fac alegeri pe funcţii în prezenţa acestora, sau prin delegat cu delegaţie scrisă.

Dacă nu, se convoacă o nouă „Adunare Generală” pentru primirea noilor membri, eventual şi noi alegri, la o dată ulterioară. Dacă se impune, se poate completa sau modifica din nou statutul. Pentru a se evita, totuşi, acest lucru, e de preferat ca potenţialilor viitori membri să li se ceară în prealabil părerea asupra acestuia.Scopul acestui demers este intrarea în legalitate a ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CINECLUBURILOR (poziţia 40.412 în Registrul Asociaţiilor, număr naţional: 514/A/1992), fără de care nu se poate întreprinde nicio acţiune.

Pe lângă aceasta, locul membrilor fără activitate va fi luat de tinerii activi şi creativi în domeniul cineamatorismului.
Abia după aceea putem cere ajutorul organelor abilitate ale Statului, din domeniul cultural, astfel încât ANCR să aibă şi ce să ofere membrilor săi!

Dar fără implicarea directă a unora dintre membrii care figurează oficial în ANCR nu putem merge mai departe. Legal, sunt suficienţi 3, dar sperăm să se implice cât mai mulţi, şi să nu lase pe alţii să hotărască în locul lor. Indiferent dacă vor mai activa sau nu, vor avea satisfacţia că cineamatorismul în ţara noastră nu a pierit. Cum, deşi de la noi nu prea e vizibil, nici din alte ţări nu a pierit. Ba se poate spune că a înflorit!

Emilian Urse
Preşedinte ANCR

Text redactat cu sprijinul celor care îmi sunt alături.