Judecătoria sectorului 1 București
Dosar nr…65049/299/2022

Dle Președinte,

       Subsemnatul, Nicușor Dragoș, în calitate de președinte ales al petentei Asociația Națională a Cinecluburilor și Realizatorilor Neprofesioniști de Film din România, cu sediul în  Bd. Ion Mihalache nr. 187, Ap. 5, Sector 1, Cod 111811, BUCUREȘTI declar

Apel,

împotriva încheierii camerei de consiliu pronunțată la data de 24.02.2023.

Referitor la menționarea în motivarea instanței a prevederilor articolului 3, paragraful 3.4, precizăm că știam de prevederile statutului în această chestiune, însă, neavând posibilitatea utilizării site-ului www.ancin.ro, precum și prin faptul că pe Forumul „CineMagia” nu se pot insera anunțuri,  prin consultare cu ceilalți membri, am decis publicare convocării pe site-ul web www.anunțul.ro, site național de la care sunt preluate anunțurile pentru celelalte cotidiene din România. Paralel cu aceasta, am convocat prin corespondența electronică, fiecare membru, cu referire la locul, data, scopul și ordinea de zi a Adunării generale. Am fost conștienți de neîndeplinirea prevederilor acestui paragraf din statutul asociației noastre, altă cale însă de a convoca Adunarea generală nu aveam.

Menționăm că la dosarul existent am anexat copii care dovedesc publicarea on-line a anunțului privitor la convocarea Adunării Generale a Asociației:(pagina web www.anunțul.ro ). Precizăm că la momentul respectiv a fost singura variantă de publicare online, întrucât pagina web menționată, ancin.ro este inactivă, fără posibilitatea de a o activa până la definitivarea situației juridice a asociației, tocmai din cauza gestionării defectuoase a activităților asociației. În fapt, acesta e unul dintre numeroasele motive pentru care Asociația noastră a inițiat actuala acțiune în instanță.

O nouă structură organizatorică a asociației este dorită de toți membrii existenți ai asociației, fapt consfințit și de hotărârea Adunării generale. Din momentul aprobării modificării structurii de conducere a asociației, putem dirija toate acțiunile pentru intrarea în normalitate a întregii activități a acesteia, de aprobare în Adunarea generală a unui Statut actualizat, inclusiv prezența în mediul online pe o pagina de web funcțională.

Anexăm copia după pagina online a acestui site, unde, la pag. 40, a ediției din 30.11.2022 apare anunțul publicat de asociația noastră.

 

Petentă,                                                                                                                                                                     Data, 29.02.2023

Asociația Națională a Cinecluburilor și Realizatorilor Neprofesioniști de Film din România, prin reprezentantul președintelui, Nicușor Dragoș.  

Domnului Președinte al Judecătorie Sectorului 1 București