Convocator

Consiliul Director vă CONVOACĂ

la Adunarea Generală extraordinară ANCR din data de 15 mai 2023, ora 20:00

ce se va ține prin video-conferință Zoom

cu următoarea ordine de zi:

  1. Validarea cererii de demisie a d-lui Dorin Goagă, d-lui Nicolae Negruțiu și d-lui Victor Colonelu;
2. Raportul Consiliului Director din 2018 până în prezent;
  • Discuții
3. Raportul comisiei de cenzori pe perioada 2017 și până în prezent;
  • Validarea bilanțului contabil pe această perioadă
  • Discuții
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul fiscal 2022/2023;
5. Alegerea unui nou Consiliu Director;
6. Alegerea cenzorului;
7. Discuții și propuneri din partea membrilor Asociației;

Linkul pentru ZOOM se va transmite la ora 19:00, înaintea ședinței.

Emilian Urse, Președinte ANCR